Mona Biel-Nielsen 
                             - akrylmalerier
 
  forside  
|
  akryl  
|
  historik  
|
  udstillinger  
|
  kontakt  
153
 


palet2

Nogle af mine billeder er ekspressionistiske og genspejler mine tanker, stemninger og oplevelser. Andre af mine billeder er naivistiske og appellerer til beskuerens humor og fantasi.

Jeg tilstræber at nå et intuitivt område i mig selv og derigennem formidle et individuelt budskab til betragteren.

Størst vægt lægger jeg på farverne i malerierne, som er det vigtigste redskab i billedkunsten til at skabe udtryk efter min mening.

Flere af malerierne på siden er til salg. Prisliste kan rekvireres.

Mona Biel-Nielsen